Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Vill du bli medlem i Diamanten?

Skicka då in en ansökan och en rekommendation från två medlemmar i Diamanten. Diamantens styrelse behandlar inkomna medlemsansökningar under alla styrelsemöten. 

Enligt föreningens stadgar kan såsom föreningens ordinarie medlem godkännas en kvinna som ansökt om medlemskap, som antar föreningens syfte samt som godkänns som medlem av föreningens styrelse.

Bli medlem

Här kan du ansöka om att bli medlem

Fyll i ansökan

Medlemskriterier

Kvinnor som antas såsom medlemmar förväntas ha en betydande ställning inom sitt verksamhetsområde eller inneha en ledande position antingen som ledare för andra ledare eller som ledande expert med ansvar för ett omfattande område inom en organisation eller det egna företaget. Organisationen där den presumtiva medlemmen verkar kan representera företagsverksamhet, media, kultur, politik, samhällspåverkan eller internationella respektive nationella relationer. Alternativt kan den sökande inneha en eller flera styrelseposter eller andra förtroendeuppdrag inom offentliga, politiska eller allmännyttiga organisationer. Personen som antas som medlem förväntas vara beredd att agera mentor inom föreningens mentorprogram, och ha den erfarenhetsbas som krävs för det, eller vara villig att åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen. 

Styrelsen antar nya medlemmar enligt kriterier och givet ansökningsförfarande. Styrelsens uppgift i samband med antagningsprocessen är att trygga att medlemskårens mångfald och att stöda föreningens syfte.

Sammandrag medlems profil och nätverkets värde för medlemmarna

Karriärväg

Organisationsledare 

Leder andra chefer eller leder omfattande team av seniora experter

Ledande expert 

Funktions Ledarskap, uppmärksammad expert nationellt eller internationellt

Ledarskapsresa

Mellanchef (minst 3e roll)

Funktionsledare av flera team

Ledningsgruppsmedlem

C-Nivå 

Företags- eller NGO-organisationsledare

Styrelseledamot- eller ordförande

Ledande expert eller ledare av omfattande funktion under minst 10 år.
Typ av verksamhet i DiamantenLedarskapsutveckling, omvärldsinsikt, personlig utveckling, insikt i och utbildning i styrelsearbete och -ledarskap
Nytta av NätverkLära av andra ledare, sparrande kring relevanta teman, informell dialog mellan ledare i olika branscher och ledarskapsuppgifter
TidshorisontI karriären > 10 år. Genomgått > 3 olika ledarskapsroller.