Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Yhdistys edistää yhteiskunnan kehitystä inspiroimalla innovatiivisia naisjohtajia, jotka parantavat kilpailukykyä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa naisia ryhtymään johtajiksi, asiantuntijoiksi ja johtokuntien tehtäviin yhteiskunnan kaikilla aloilla. 

Yhdistys pyrkii kehittämään jäsentensä johtamistaitoja tarjoamalla heille laadukkaita luentoja ja koulutusta. Vuodesta 2007 lähtien Diamanten on toteuttanut ammatillista mentorointiohjelmaa, joka on suunnattu nuorille naisille, jotka ovat ensimmäistä kertaa johtavassa asemassa, joko johtajana tai johtavana asiantuntijana. Mentorointiohjelma toteutetaan yhteistyössä MPS:n kanssa. Vuodesta 2020 alkaen Diamanten on myös tehnyt yhteistyötä Boardman-järjestön kanssa hallituskoulutuksen järjestämiseksi ja se on toteuttanut useita koulutusohjelmia hallitustyöskentelyn ammattilaisille. Diamanten tekee yhteistyötä myös monien eri järjestöjen, kuten kauppakamarien ja erilaisten verkostojen kanssa.

Diamantenin strategiaa vuosille 2020-2024 jalkautetaan seuraavilla toimilla:

  • Järjestetään verkostokokouksia, seminaareja ja luentoja. 
  • Lisätään ja syvennetään jäsenten välistä vaihtoa ja vuorovaikutusta. 
  • Kehitetään yhdistyksen mentorointiohjelmaa uusia naisjohtajasukupolvia varten.
  • Kehitetään hallitustyöskentelyn koulutuskonseptia ja alumnitoimintaa, ja näin konkreettisesti lisätään naisten määrää johtoryhmissä ja hallituksissa. 
  • Jäsenten ja verkoston tietopohjan profilointi.
  • Yhteistyön lisääminen vastaavien verkostojen kanssa Suomessa ja Pohjoismaissa.

Diamanten perustettiin vuonna 2006 kaikkien yhteiskunnan alojen johtavien naisten foorumiksi, ja se rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2012 Carola Teir-Lehtisen ja Gunvor Kronmanin aloitteesta. Verkosto sai heti hyvän vastaanoton ja aloitti toimintansa noin 40 jäsenellä. Nykyään Diamantenissa on yli 150 jäsentä, jotka toimivat omien alojensa johtavissa asemissa.