Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Mentorprogrammet i ett nötskal

 • strävar efter att hjälpa unga kvinnliga ledare gå vidare i sin karriär genom det stöd en mentorrelation och ett livskraftigt nätverk av andra kvinnliga chefer kan ge
 • fokuserar uttryckligen på ledarskapsutveckling
 • riktar sig till unga, kvinnliga ledare i en av sina första ledarpositioner, vilket inte behöver betyda direkt förmansskap, utan kan också vara ett expertkunnande inom en funktion eller område
 • antar årligen ca 10-12 talenter
 • antar i första hand en talent per organisation
 • riktar sig till olika sektorer i samhället och vill gärna att talenterna representerar många olika branscher och regioner
 • stöder kvinnligt företagande och vill gärna ha med kvinnliga företagare i programmet men mentorprogrammet är ändå inte ett start-up stöd, utan verksamheten skall vara etablerad
 • förverkligas av frivilliga kvinnliga erfarna ledare som mentorer, som vill stöda sina talenter och dela med sig av sin erfarenhet. De är oftast inte utbildade coachar eller terapeuter och programmet skall inte användas istället för coaching eller terapi
 • genomförs av ett nätverk av kvinnliga chefer och antagandet är att talenter som antas till programmet ser värdet i att skapa nätverk. Därför upptas de valda talenterna automatiskt i Kristallen, som är ett nätverk för Diamantens talenter. Utöver sin egen verksamhet har Kristallen varje år några gemensamma tillställningar med Diamanten. Förhoppningen är att talenterna blir aktiva medlemmar i Kristallen redan från början av sin mentorprocess

Ansökningarna behandlas på basis av talentkriterierna ovan och informationen i ansökan. Ansökningshandlingarna samlas in av MPS och distribueras till mentorutskottets medlemmar. Antagna talenters handlingar ges också till mentorn. Endast kompletta ansökningar behandlas.

Ansökan består av:

 • ifylld ansökningsblankett
 • din CV
 • en kort enkel video med fritt format (t.ex. med din telefon) där du svarar i korthet (max 1,5 minuter totalt) på följande frågor:
  1. Varför söker du till mentorprogrammet?
  2. Hur tänker du dig att mentorprogrammet stöder din utveckling som ledare?
  3. Vad är dina förväntningar på mentorprogrammet? 

I ansökningsformuläret kan du ladda upp videon, tillsammans med din CV. 

Diamantens styrelse fastslår valet av talenter på basis av urval gjort av MPS och Diamantens mentorutskott. Valen behöver inte motiveras.

Har du frågor om Diamantens mentorprogram kan du skicka dem till diamanten (at) diamanten.fi

Vill du bli mentor?

Känner du att du vill och kan hjälpa en ung, driftig kvinna att ta nästa steg i karriären? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap och på samma gång få nya, färska idéer som du kan utnyttja i ditt arbete? Då skall du anmäla dig som mentor till vårt mentorprogram. Det gör du lättast genom att skriva till diamanten (at) diamanten.fi

Kontaktuppgifter

Helhetsansvar:

Anna Floman

Administration:

Sandra Ahtinen

Kontakta oss via adressen diamanten(at)diamanten.fi
 

Kalender 2023-2024

Här är den preliminära tidtabellen för mentorprogrammet som inleds hösten 2024.

Talentansökningar och mentoranmälningar12.2 - 22.3.2024                                     
Val och matchning av talenter och mentorer maj 2024
Offentliggörande av paren på Diamantens ledarskapsseminarium och sommarträffjuni 2024
Personlighetstestapril-maj 2024
Kick-off för talenter och mentoreraugusti 2024
Ledarskapslunchnovember 2024
Workshopjanuari 2025
Ledarskapslunchmars 2025
Avslutande workshopmaj/juni 2025

Ansökningsperioden för Mentorprogrammet 2025-2026 inleds i februari 2025.