Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

MPS en viktig partner inom mentorprogrammet för unga ledare

En viktig del av Diamantens verksamhet utgörs av vårt mentorprogram som vi drivit i samarbete med MPS sedan 2007. Mentorprogrammet strävar efter att hjälpa unga kvinnliga ledare gå vidare i sin karriär genom det stöd en mentorsrelation och ett livskraftigt nätverk av andra kvinnliga chefer kan ge. Programmet ger årligen ca 10-12 unga kvinnliga chefer en möjlighet att få en mentor bland Diamantens medlemmar. MPS har aktivt medverkat och stött programmet bla. genom stöd under ansöknings- och urvalsprocessen, matchning av talenter och mentorer samt utförande av personlighetstest som stöd för själva mentorprocessen. Läs mer om MPS verksamhet.   

Mps logo

Diamantens styrelseutbildning ordnas i samarbete med Boardman Oy

Diamanten har under flera års tid erbjudit sina medlemmar en skräddarsydd styrelseutbildning som syftar till att främja ledande kvinnors styrelsekunnande och på ett konkret sätt bidra till ökat antal kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Utbildningen har förverkligats i samarbete Boardman, som är känd för sina högklassiga styrelseutbildningar i Finland. Utbildningen ger omfattande insikter i styrelsens strategiska roll i företagets ledning och ger redskap för bolagsstyrning i en nordisk kontext. Den första utbildningen ordnades under våren och hösten 2020, den andra år 2021 och den tredje år 2024. Läs mer om Boardmans verksamhet.

Logo

IMS Talent stödjer kvinnor som kommit längre i karriären

Diamanten syftar på att stöda kvinnliga ledare i deras karriär och inleder from 2024 ett samarbete med IMS genom vilken Diamantens medlemmar erbjuds en möjlighet till gruppcoaching till ett förmånligt pris. Läs mer om IMS Talent.

 

 

Amcham breddar Diamantens nätverk och erbjuder högklassiga event

Amcham Finland, baserat i Helsingfors, främjar en konkurrenskraftig företagsmiljö i Finland och skapar hållbara transatlantiska affärsförbindelser genom olika nätverk, högklassiga program och branschövergripande opinionsbildning. Det är ett nätverk av cirka 200 medlemsföretag från 21 olika branscher och 14 nationaliteter. Diamanten och Amchams Women's Network samarbetar för att ge utmärkta nätverksmöjligheter kring relevanta ämnen. Läs mer om Amcham

Förutom Amcham, samarbetar Diamanten också med andra nationella, internationella och nordiska handelskammare och organisationer för att utbyta erfarenheter och hålla tät dialog kring ledarskapsutveckling och styrelserepresentation.