Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Ofta frågade frågor

Diamanten är ett svenskspråkigt nätverk för ledande kvinnor från samhällets alla sektorer.

Nätverkets syfte är att stödja ledarskapsfärdigheterna hos sina medlemmar, skapa nya kontakter, dela erfarenheter samt att ge inspiration för dem som vill vidare i karriären.

Här på vår webbsida finns en ansökningsblankett som du fyller i och sänder till styrelsen för behandling. Dessutom skall du ha en rekommendation från två Diamanter.

För närvarande är medlemsavgiften 75 euro per år.

Styrelsen antar nya medlemmar på basen av en samlad bedömning av sökandes meriter. Den som antas skall ha en betydande ställning inom sitt verksamhetsområde eller inneha en ledande position antingen som högsta chef eller som direktör med ansvar för ett betydande område. Alternativt skall den sökande inneha en eller flera styrelseposter eller andra förtroendeuppdrag. Den som antas förväntas vara beredd att agera mentor inom föreningens mentorprogram, och ha den erfarenhetsbas som krävs för det, eller vara villig att åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen.

Styrelsens uppgift är att trygga att medlemskårens mångfald stöder föreningens syfte. 

Diamantens officiella språk är svenska, men personer med annat modersmål är välkomna som medlemmar och att ta del av Diamantens verksamhet.

Diamantens medlemmar sammanträder 4-6  gånger årligen för att diskutera aktuella ledarskapsfrågor eller annat av intresse, och lyssna till föredrag och presentationer av medlemmar eller andra. Föreningen har också ordnat gemensamma resor för medlemmarna.

Diamanten upprätthåller en högklassig mentorverksamhet, vars målsättning är att stöda unga kvinnliga chefer i sina första ledarskapspositioner.

Diamantens styrelseordförande är Sara Eklund och vice ordförande Veronica Palmgren.  I styrelsen ingår också som medlemmar Nellie Nyberg (ekonomiansvarig), Micaela Thorström (program-ansvariga), Maria Sanmark (program), Minna Åkerholm (kommunikation) och Elisabeth Stenman-Haltia (styrelsediversitet). I den här sammansättningen inledde styrelsen sitt arbete efter årsmötet 2023.

Mentorskapet är inte obligatoriskt men antagandet är att diamanter har en sådan erfarenhet att de har mycket att ge som mentorer och gärna vill dela med sig genom mentorskap. Vår målsättning är att kunna erbjuda en lämplig mentor åt 10-12 talenter varje år. Detta är möjligt om alla diamanter ställer sig till förfogande som mentorer med 3-5 års mellanrum.

Varje medlem i föreningen förbinder sig att vid behov ställa upp som mentor eller åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen. Förtroendeuppdrag kan vara t.ex. styrelse- eller utskottsuppdrag, att agera värdinna för olika sammankomster eller att på annat sätt bidra till föreningens verksamhet.

Det kan du och det är önskvärt att du gör det. Om du har en LinkedIn-profil, kan du gärna nämna det också där.

Diamanten är det enda svenskspråkiga ledarskapsnätverket i Finland för kvinnor i ledande position inom alla samhällssektorer, såsom kultur, media, hälsovård, utbildning, företags- och finanssektorn samt den offentliga förvaltningen.

Initiativet till nätverket togs år 2006 av Carola Teir-Lehtinen och Gunvor Kronman.  På den tiden var kvinnliga ledarskapsnätverk ovanliga i Finland, och inget av de som fanns omfattade alla samhällssektorer som Diamanten gör. Föreningen registrerades år 2012 och hade då ca 40 medlemmar. Idag har vi ca 100 medlemmar.

Kristallen är ett nätverk för de talenter som har ingått i Diamantens mentorprogram. Talenterna som antas till Diamantens mentorprogram blir automatiskt medlemmar i nätverket Kristallen. Kristallen är även en registrerad förening, som man kan ansöka om medlemskap i.

Kristallen verkar parallellt med Diamanten och ordnar möten 3-5 gånger om året, varav minst ett möte hålls tillsammans med Diamanten. På mötena har deltagarna möjlighet att diskutera kring aktuella frågor och ofta deltar en inbjuden inspiratör.

Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss på diamanten@diamanten.fi