Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Under 2024 arrangerar Diamanten utbildningen i samarbete Boardman, som är känd för sina högklassiga styrelseutbildningar i Finland. Utbildningen ger omfattande insikter i styrelsens strategiska roll i företagets ledning och ger redskap för bolagsstyrning i en nordisk kontext. Utbildningen är skräddarsydd i samarbete mellan Boardman och Diamanten och fokuserar på styrelsearbete i både start-up bolag samt familjeföretag. Nytt för detta program är fokus på hållbarhetsstyrning (ESG). Programmet ger bred insikt i styrelsearbete och bolagsstyrningens olika aspekter. Kursen ger också en ypperlig möjlighet till dialog och nätverkande bland de medverkande.

I tillägg till den uppskattade styrelseutbildningen avser Diamanten fortsätta utveckla styrelse-utbildningens alumniverksamhet och inleda aktivt profilerande av potentiella styrelsemedlemmar från nätverket genom kontakt till venture capital och executive search organisationer.