Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

Föreningens syfte är att erbjuda kvinnor ett forum för personlig och professionell utveckling. Föreningen har ca 50 aktiva medlemmar och under årens lopp har över 100 driftiga kvinnor deltagit i mentorprogrammen.

Kristallen verkar parallellt med Diamanten och ordnar träffar såsom temaluncher och föreläsningstillfällen 3-5 gånger om året. Ett evenemang per år anordnas tillsammans med Diamanten. Vid  träffarna har deltagarna möjlighet att diskutera kring aktuella frågor och ofta deltar en inbjuden inspiratör. Kristallen har också under åren deltagit i Diamantens studieresor till St. Petersburg, Stockholm och Köpenhamn.

Kristallens verksamhet leds av styrelsen som består av fem medlemmar. År 2023 består styrelsen av ordförande Johanna Karvonen och styrelsemedlemmarna: Johanna Hannus, Michaela von Knorring, Daniela Reincke, Kirsti Kannaste och Mia Eklund. 

Man kan kontakta Kristallens styrelse via adressen kristallenfinland@gmail.com.