Hoppa till innehållet

Välkommen till Diamantens nya webbplats!

2499 1609697558848

Kati Stenius

Nuvarande roll

Assosiated Consultant

Wise Consulting Finland

Kompetenser

Maslach Burnout Toolkit™ Certified, Workplace Nordic

Brain-based Coach, NeuroLeadership Institute

Styrelseuppdrag tidigare och nuvarande

Employee Engagement Solutions - Kiva Work 2022-2023

Curon Oy 2022-2024

Intresserad av styrelsearbete

Ja